X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
DARMOWE zaświadczenia w 5 minut!

Raport z ewaluacji

Autoewaluacja lekcji otwartych na przedmiotach zawodowych
Mariusz Szumski. Olsztyn
Ewaluacja programu nauki języka polskiego dla uczniów z Ukrainy realizowanego w roku szkolnym 2021/2022
Elżbieta Bednarek. Łódź
Ewaluacja wewnętrzna "Edukacja on-line a higiena cyfrowa i relacje w szkole
Justyna Perlik. Kraków
Raport z ewaluacji wewnętrznej - Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi
Justyna Lis-Gubernat. Zgłobień
Raport z ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie są aktywni
Justyna Lis-Gubernat. Zgłobień
Raport z ewaluacji wewnętrznej - Dzieci są aktywne
Agnieszka Garbatiuk. Łomazy
Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły
Anita Orzechowska. Poznań
Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu samorządowym
Małgorzata Cichowska. Tuczna
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019
Dominika Rajca. Kielce
Edukacja zdrowotna
Katarzyana Rusek. Jerzmanowice
Raport z ewaluacji programu własnego "Przedszkolni Odkrywcy"
Beata Gentek. Biała Piska
Raport z ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Marta Komsta. Radom
Raport z ewaluacji wewnętrznej: Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji
Marta Czaban. Supraśl
Raport z ewaluacji wewnętrznej: W przedszkolu kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne
Marta Czaban. Supraśl
Raport z ewaluacji wewnętrznej - wpływ zajęć pozalekcyjnych: dodatkowych i specjalistycznych na wszechstronny rozwój ucznia
Aleksandra Panek. Częstochowa
Raport z ewaluacji wewnętrznej: Wymaganie 9. Rodzice są partnerami przedszkola
Aleksandra Wysocka. Gliwice
Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Katarzyna Pękala. Wojkowice
Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Anita Romanowicz. Międzybrodzie Żywieckie
Raport z ewaluacji
Dorota Polichnowska. Chludowo
Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniów Szkoły Podstawowej
Aleksandra Nocoń, Katarzyna Leśniewska. Zabrze
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - raport z ewaluacji wewnętrznej
Magdalena Podwórna. Trójczyce
Ewaluacja wewnętrzna Przedszkola Publicznego - wymaganie 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Beata Figurska, Ewelina Ziemska, Agnieszka Rejter, Izabela Pisaruk. Szczecin
Raport z ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Violetta Gebacka. Rumia
Ewaluacja zajęć logopedycznych - raport
Lidia Czerwińska. Kraków
Raport z ewaluacji wewnętrznej
Dorota Lisowska. Książki
Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniów szkoły podstawowej
Aleksandra Nocoń, Agata Kik wraz z zespołem. Zabrze
Ewaluacja zajęć: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Edyta Michta. Kielce
Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego - raport z badania ewaluacji wewnętrznej gimnazjum
Anna Renkiel. Gorzkowice
Realizacja wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - raport z badania ewaluacji wewnętrznej
Anna Renkiel. Gorzkowice
Ja i mój autyzm - ewaluacja programu własnego
Anna Glodo. Połaniec
Respektowanie norm społecznych w szkole - raport z ewaluacji wewnętrznej
Anna Jagodda Danuta Jagielska Zbigniew Myszko. Lubiszewo
Raport ewaluacji zajęć z rewalidacji - logopedia
Lidia Czerwińska. Kraków
Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V
Alicja Szczepańska. Pawłowiczki
Raport ewaluacji wewnętrznej w oddziale przedszkolnym
Agnieszka Sikora. Nowy Sącz
Prezentacja wyników egzaminu zawodowego - raport
Agnieszka Leśniewska-Pisarek. Łowicz
Ocena efektywności programów wychowawczego i profilaktycznego obowiązującego w danej placówce oświatowej
Aneta Żukowska. Łódź
Raport ewaluacji wewnętrznej: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Elżbieta Nowakowska. Racławice
Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Ewa Szura. Gorlice
Raport z ewaluacji wewnętrznej: Respektowane są normy społeczne w szkole. Promowana jest wartość edukacji
Marta Wędzonka. Cieszanowice
Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Monika Pyc. Kozienice
Raport z Ewaluacji wewnętrznej Przedszkola
Ewa Szura. Gorlice
Raport z ewaluacji wenętrznej nadzoru pedagogicznego
Bogumiła Kobus. Osina
Respektowane są normy społeczne. Raport z ewaluacji wewnętrznej
Mirosława Warmowska, Tamara Walczak-Lubińska. Mściszewice
Raport z ewaluacji: Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej
Barbara Niemiec-Szczodrak. Opoczno
Raport z ewaluacji wewnętrznej: Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianów
Małgorzata Pawelczyk. Łomża

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.